Projektinfo

Projektet Företagssäkerhet i sm-företag förverkligas under tiden 1.4.2018-31.10.2019 under ledning av Suomen Yrittäjäopisto.  Projektet riktar sig till små och medelstora företag som har sin verksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten. Målet är att öka medvetenheten om hur viktig företagssäkerheten är och stärka företagens kunskaper om och praktiska färdigheter i säkerhets- och riskhantering.

Under hösten 2018 och hösten 2019 arrangeras på olika håll i landskapen SM-företag, tryggaföretagets säkerhet! -infotillfällen, vars huvudteman är: datasäkerhet, brottssäkerhet, arbets- och brandsäkerhet.

Välkommen!

Samarbetspartners är Kust-Österbottens Företagare och Mellersta Österbottens Företagare. Finansiering: Europeiska landsbygdsfonden. Projekt i vilket inte ingår statsstöd (100%).

Du kan svara anonym på en undersökning av företagssäkerhet HÄR