Projektinfo

P.S. Webbplats blir stängd till slutet av året 2020.
Project har slutat den 31 Oktober 2019. TACK SÅ MYCKET för alla partners och deltagare! Checka ut och dra nytta av materialen.

Projektet Företagssäkerhet i sm-företag förverkligades under tiden 1.4.2018-31.10.2019 under ledning av Suomen Yrittäjäopisto.  Projektet riktade sig till små och medelstora företag som har sin verksamhet i Österbotten och Mellersta Österbotten. Målet var att öka medvetenheten om hur viktig företagssäkerheten är och stärka företagens kunskaper om och praktiska färdigheter i säkerhets- och riskhantering.

Under hösten 2018 och hösten 2019 arrangerades  på olika håll i landskapen 18 SM-företag, tryggaföretagets säkerhet! -infotillfällen och två webinader, vars huvudteman var: datasäkerhet, brottssäkerhet, arbets- och brandsäkerhet.

Samarbetspartners var Kust-Österbottens Företagare och Mellersta Österbottens Företagare.
Finansiering: Europeiska landsbygdsfonden. Projekt i vilket inte ingår statsstöd (100%).

en undersökning av företagssäkerhet